Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Home 

Y Cyfnod Sylfaen


Am fwy o wybodaeth:-

Heini Jones  
Athrawess Ymgynghorol Y Cyfnod Sylfaen
Fon - 01267 246701
e-bost:  heinijones@sirgar.gov.uk


Deunyddiau adnoddau newydd ar gael yn yr Adran Hyfforddi.
Heriau mathemategol ar gael i'w gweld.
Cliciwch yma


Bydd amrywiaeth o gyrsiau ar gael yn fuan ar gyfer tymor yr Hydref 2013 a Gwanwyn 2014

Dolenni defnyddiol
www.poridrwystori.org.uk/


Datrys Problemau
Siaradwr Chris Williams


Sign In