Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Cynhwysiant 

Croeso i’r Adran Gynhwysiant
Dysgu cynhwysol yw’r  arfer orau mewn addysgu a dysgu.

Mae ymagwedd ysgol i addysgu a dysgu yn cynnwys: 

  • asesiad cywir o gryfderau ac anghenion
  • cynllunio effeithiol i adeiladu ar gryfderau a mynd i'r afael a meysydd o angen
  • Mabwysiadu dulliau addysgol i optimeiddio dysgu unigol
  • Cynnwys plant wrth osod eu nodau dysgu a gwerthuso eu cynnydd tuag at dargedau a gytunwyd
  • Ymgysylltu â rhieni i'w hysbysu am gynnydd eu plant ac i’w cynnwys wrth gefnogi dysgu eu plant
  • Gwerthuso cynnydd plant unigol a chynnydd grwpiau a dosbarthiadau
  • Mireinio'r dull o addysgu a dysgu yng ngoleuni'r gwerthusiad
  • Cadw cofnodion systematig i roi gwybod am gynnydd ac i alluogi ymarfer myfyriol.

Gyda'i gilydd, mae pob un o'r uchod yn berthnasol i ymagwedd effeithiol ysgol gyfan i weithio gyda phob plentyn.


Sign In