Cartref
Safleoedd Ysgolion
Dysgu
Cymorth Llywodraethwr
Hunan-arfarnu 
Beth yw hunan-arfarnu ?

Self-evaluation is about the collective gathering of data. It involves teachers and school leaders coming to judgements based on their first-hand knowledge of what is happening in classrooms.  It requires that pupils have in their possession the tools to reflect on their learning.  It means parents rendering their judgement of the school's performance . . . it (happens) whenever existing provision is examined with a view to its improvement. 

Ffynhonnell: MacBeath, J. & McGlynn, A.  Self-evaluation: What’s in it for schools ?


Proses yw hunan-arfarnu, nid digwyddiad.

Hwn yw'r cam cyntaf, hanfodol mewn proses gylchol o sicrhau newid a gwelliant.

Mae tri chwestiwn yn ganolog i hunan-arfarnu:

Pa mor dda ydym yn gwneud ?
Sut ydym yn gwybod ?
Sut gallwn ni wella pethau ymhellach ?

Ffynhonnell: 
Canllaw Hunan-arfarnu Estyn ar gyfer ysgolion. (Mae'r canllawiau hyn yn hynod werthfawr i ysgolion. Mae'r canllawiau ar gael ar safwe Estyn neu wrth glicio ar y cysylltiad priodol isod)

Canllaw Hunan-arfarnu i Ysgolion Cynradd

Canllaw Hunan-arfarnu i Ysgolion Uwchradd

Canllaw Hunan-arfarnu i Ysgolion Arbennig ac UCD


 

 

Sign In